PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

Kód agendy: A380
Název agendy: Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
214 2002 Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1633 Udělování vývozního povolení 214/2002 3 - 1
CR1634 Vydávání tiskopisů žádostí o vývozní povolení 214/2002 4
CR1635 Vyhotovení posudku pro celní orgán 214/2002 6
CR1636 Zajištění vyváženého kulturního statku a podání informace ústřednímu orgánu 214/2002 6 - 1
CR1637 Podání informace ústřednímu orgánu členského státu EU 214/2002 6-3
CR1638 Ukládání sankcí za porušení zákona 214/2002 7
CR1639 Vybírání a vymáhání pokut 214/2002 7-7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]