PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků

Kód agendy: A381
Název agendy: Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
15 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR313 Zavedení osvědčení o povolení vývozu 15/1980 6
CR314 Opatření proti nabývání nezákonně vyvezených kulturních statků, muzeím a obdobným institucím 15/1980 7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]