PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví

Kód agendy: A383
Název agendy: Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
39 2009 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR315 Vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kulutry České republiky 39/2009 12
CR316 Zpracovávání zpráv o implementaci Úmluvy 39/2009 29
CR317 Průběžné předkládání nominací k zápisu do Reprezantivního seznamu nemateriálního dědictví 39/2009 16
CR318 Koncepční činnost v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu 39/2009 11


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]