PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Soudní poplatky

Kód agendy: A395
Název agendy: Soudní poplatky
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
280 2009 Daňový řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
549 1991 Zákon o soudních poplatcích 10 1  
552 1991 Zákon o státní kontrole      
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 175a    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR742 Správa placení soudních poplatků 549/1991 8-1 Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.
CR743 Dohled nad výkonem správy poplatků "549/1991 17 531/1990 2-1-k Ministerstvo financí, územní finanční orgány a Ministerstvo spravedlnosti kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Územní finanční orgány kontrolují též poplatky vrácené z účtu soudu; Územní finanční orgány vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány 531/1990 6 - 2 Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených. "


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Soudy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00025429 Ministerstvo spravedlnosti[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]