PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Účetnictví

Kód agendy: A400
Název agendy: Účetnictví
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
500 2004 Správní řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
563 1991 Zákon o účetnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR360 Výkon kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví 531/1990 2-1-d Územní finanční orgány vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav
CR361 Projednávání správních deliktů 531/1990 2-1-d 563/1991 37ab-4 Územní finanční orgány vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav; Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
CR362 Výběr a vymáhání peněžitých plnění 531/1990 2-1-l Územní finanční orgány vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle zákona č. 531/1990 Sb. nebo jiného právního předpisu uložily
CR363 Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení 531/1990 9-c Finanční ředitelství přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
(žádná data)[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]