PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odškodnění - restituční řízení

Kód agendy: A401
Název agendy: Odškodnění - restituční řízení
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
162 1992 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.      
403 1990 Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR364 Rozhodování o nároku podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb. 162/1992 1 Ústředním orgánem státní správy České republiky, u něhož se uplatňuje nárok podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a 137/1991 Sb. (dále jen "zákon"), je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo");


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]