PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správní poplatky

Kód agendy: A405
Název agendy: Správní poplatky
Datum registrace agendy: 22.12.2011
Datum změny agendy: 13.02.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
280 2009 Daňový řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
634 2004 Zákon o správních poplatcích 10 1  
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR988 Dohled nad výkonem správy poplatků 634/2004 10-1 531/1990 2-1-k Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí; Územní finanční orgány vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.
CR989 Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení 531/1990 9-c Finanční ředitelství přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení
CR990 Výběr správních poplatků v rámci řízení vedeného podle daňového řádu 280/2009 2-3-a 280/2009 10-2 Daní se pro účely tohoto zákona rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek; Správním orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Kraje
Obce
Všechna OVM vedená v RPP
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
(žádná data)[Čas vygenerování tohoto souboru: 15.02.2012 18:11:04.]