PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrované partnerství

Kód agendy: A416
Název agendy: Registrované partnerství
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
115 2006 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 b
300 2006 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
301 2000 zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR373 Přijetí prohlášení osob vstupujících do partnerství 115/2006 § 2 odst. 2,3,5
CR374 Povolení příslušného matričního úřadu k přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství jiným matričním úřadem 115/2006 § 2 odst. 4
CR375 Zápis partnerství do knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 3 odst. 4, § 28, § 29, § 30 odst. 1
CR376 Vedení knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 20 písm. a)
CR377 Vedení a aktualizace sbírky listin 115/2006 § 20 písm. b), § 21 písm. b)
CR378 Vydávání výpisů z knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 20 písm. c), § 34, § 35
CR379 Umožnění nahlížení do knihy registrovaného partnerství a pořizování výpisů a opisů z ní 115/2006 § 20 písm. d), § 35
CR380 Umožnění nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů 115/2006 § 20 písm. e), § 21 písm. c), § 33
CR381 Vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin 115/2006 § 20 písm. f), § 21 písm. d), § 31 odst. 2, § 33
CR382 Provádění kontroly vedení knih registrovaného partnerství a sbírky listin 115/2006 § 21 písm. a), § 22
CR383 Ověřování údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému občanských průkazů 115/2006 § 24 odst. 2
CR384 Prominutí předložení dokladů potřebných ke vstupu do registrovaného partnerství 115/2006 § 25 odst. 5
CR385 Zabezpečení ochrany knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 27 odst. 3
CR386 Archivace knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 27 odst. 4
CR387 Provádění dodatečných záznamů a oprav k zápisům do knihy registrovaného partnerství 115/2006 § 30 odst. 1
CR388 Předávání sbírky listin příslušnému krajskému úřadu k úschově 115/2006 § 30 odst. 3
CR389 Předávání veřejných listin krajskému úřadu k založení do sbírky listin 115/2006 § 30 odst. 4
CR390 Uložení sbírky listin a zabezpečení její ochrany 115/2006 § 31 odst. 1
CR391 Archivace sbírky listin 115/2006 § 31 odst. 3
CR392 Obnovení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin 115/2006 § 37
CR393 Zasílání dokladů do ciziny 300/2006 § 19


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Matriční úřady v kraji, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 300/2006 Sb.
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]