PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Policie České republiky

Kód agendy: A418
Název agendy: Policie České republiky
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
273 2008 Zákon o Policii České republiky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR394 Ochrana bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů dle trestního řádu a dalších úkolů podle policejního zákona 273/2008 2
CR395 Povolávání policistů k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policejní akademie a školských zařízení policie 273/2008 4-2
CR396 Vytváření podmínek pro plnění úkolů policie 273/2008 5-2
CR397 Spolupráce s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory, orgány veřejné správy a s právnickými a fyzickými osobami a vyžadování pomoci od těchto osob a orgánů 273/2008 14, 18
CR398 Rozhodování o plnění úkolů policie na území jiného státu 273/2008 93-c
CR399 Poskytování náhrady za škodu způsobenou policií v souvislosti s plněním jejích úkolů a náhrady za poskytnutí věcné pomoci 273/2008 95-6 273/2008 96-3
CR400 Předkládání zpráv a analýz o použití operativních prostředků 273/2008 98-2,3
CR401 Udělování výjimky z ochrany názvu policie 273/2008 99-2
CR402 Udílení darů a medailí 273/2008 100-3
CR403 Projednávání správních deliktů 273/2008 102-3
CR404 Plnění úkolů Inspekce policie a provádění zkoušek spolehlivosti 273/2008 103-1 273/2008 105-1,2
CR405 Vedení leteckého rejstříku policejních letadel, rozhodování o letové způsobilosti, zjišťování příčin leteckých nehod policejních letadel a plnění dalších úkolů ve vztahu k policejní letecké technice dle § 116 policejního zákona 273/2008 116
CR406 Provozování výcvikových, vzdělávacích, sportovních, rekreačních a jiných účelových zařízení 273/2008 117


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Inspekce policie
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]