PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zbraně a střelivo

Kód agendy: A419
Název agendy: Zbraně a střelivo
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
119 2002 Zákon o zbraních      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1490 Zařazování zbraně nebo střeliva do kategorie 119/2002 3-3
CR1491 Udělování a odnímání výjimek 119/2002 9,10,11
CR1492 Vydávání a odnímání povolení 119/2002 12,13
CR1493 Vydávání, rozšiřování skupin a odnímání zbrojního průkazu 119/2002 17,18,21,22,23,24,25,26,27
CR1494 Jmenování a odvolávání zkušebního komisaře 119/2002 30,30a
CR1495 Vydávání, rozšiřování skupin a odnímání zbrojní licence 119/2002 32,33,34,35,36,37
CR1496 Registrace zbraní a převody vlastnictví 119/2002 41,42
CR1497 Vydávání a odnímání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva 119/2002 44,45,46,47,48
CR1498 Vydávání a odnímání evropského zbrojního pasu 119/2002 49
CR1499 Povolování přepravy zbraní 119/2002 50,50a
CR1500 Povolování a pozastavování provozování střelnice 119/2002 52,53
CR1501 Zadržování a zajišťování zbraně, střeliva, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu 119/2002 56, 57
CR1502 Povolování veřejného vystavování zbraní a střeliva 119/2002 61, 62
CR1503 Povolování znehodnocování a ničení zbraní a střeliva a výroby jejich řezů 119/2002 63
CR1504 Vedení informačních systémů a poskytování údajů 119/2002 71,73
CR1505 Výkon dozoru a dohledu nad dodržováním zákona o zbraních 119/2002 75, 75a
CR1506 Projednávání přestupků a jiných správních deliktů 119/2002 76,76a,76b,76c,76d,76e,76f,77
CR1507 Oznamování propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva 119/2002 67
CR1508 Nálezy zbraní, munice nebo výbušnin 119/2002 68


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Krajská ředitelství policie
Obce s rozšířenou působností
Soudy
Zastupitelské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
60162694 Ministerstvo obrany
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]