PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecní policie

Kód agendy: A420
Název agendy: Obecní policie
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
418 2008 Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii      
553 1991 Zákon o obecní policii      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR786 Zřizování a řízení obecní policie 553/1991 1-1 553/1991 3-2 553/1991 4-2
CR787 Schvalování veřejnoprávních smluv dle § 3a zákona o obecní policii 553/1991 3a-2
CR788 Vydávání a odnímání osvědčení strážníka 553/1991 4d-1,9 553/1991 4e-1 553/1991 5-1,2
CR789 Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce a spolupráce s Policií ČR a dalšími orgány veřejné moci 553/1991 1-2,3
CR790 Vedení informačních systémů k plnění stanovených úkolů na úseku obecní policie 553/1991 27-1
CR791 Výkon dozoru nad odbornou způsobilostí strážníků a dodržováním jednotných prvků označení obecní policie 553/1991 27-2,3
CR792 Projednávání správních deliktů 553/1991 28a-4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Obecní policie
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]