PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Územní členění státu

Kód agendy: A423
Název agendy: Územní členění státu
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
36 1960 Zákon o územním členění státu      
564 2002 Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR407 Stanovení (prováděcím právním předpisem) území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů a území hlavního města Prahy výčtem městských částí 36/1960 1a-3 36/1960 2
CR408 Vedení přehledu obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a v hlavním městě Praze městských obvodů 36/1960 17


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]