PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sjednávání a schvalování mezinárodních smluv v oblasti kultury

Kód agendy: A429
Název agendy: Sjednávání a schvalování mezinárodních smluv v oblasti kultury
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
15 1988 Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 2004 Usnesení vlády ČR ze dne 11. února 2004 č. 131+ P o Směrnici vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR410 Sondáž UV č. 131/2004 čl. 6
CR411 Vypracování směrnice pro jednání UV č. 131/2004 čl. 8
CR412 Expertní jednání UV č. 131/2004 čl. 9
CR413 Projednání návrhu hna sjednání smlouvy UV č. 131/2004 čl. 10 UV č. 131/2004 čl. 11 UV č. 131/2004 čl. 12 UV č. 131/2004 čl. 13 UV č. 131/2004 čl. 14 UV č. 131/2004 čl. 15 UV č. 131/2004 čl. 16
CR414 Schvalování jménem vlády návrhy prováděcích smluvních dokumentů ke smlouvám o spolupráci v oblasti kultury UV č. 131/2004 čl. 14-2
CR415 Podpis smlouvy UV č. 131/2004 čl. 17
CR416 Zaslání návrhu na vyhlášení Ministerstvu zahraničních věcí UV č. 131/2004 čl. 25
CR417 Provádění smlouvy UV č. 131/2004 čl. 27 UV č. 131/2004 čl. 28 UV č. 131/2004 čl. 29
CR418 Ukončování platnosti smlouvy UV č. 131/2004 čl. 30


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]