PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů

Kód agendy: A431
Název agendy: Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
12 1965 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2471 Podpora výměny publikací 12/1965 1 (Úmluva o mezinárodní výměně publikací)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]