PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Autorské právo

Kód agendy: A432
Název agendy: Autorské právo
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
121 2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)      
488 2006 Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR419 Řízení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv 121/2000 98
CR420 Zveřejňování rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy 121/2000 98-8
CR421 Řízení o odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy práv 121/2000 99
CR422 Zveřejňování rozhodnutí o odnětí oprávnění 121/2000 99-5
CR423 Výkon dohledu nad činností kolektivního správce práv 121/2000 103
CR424 Řízení o porušování povinností kolektivního správce práv 121/2000 103
CR425 Řízení o přestupcích a správních deliktech 121/2000 105a 121/2000 105b 121/2000 105c 500/2004 94
CR426 Jmenování zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv 121/2000 102
CR427 Vedení seznamu zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv 121/2000 102
CR428 Vydávání vyhlášky k provedení autorského zákona 121/2000 25-7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]