PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu

Kód agendy: A45
Název agendy: Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 30 1  
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 3 5  
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1  
62 2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 9    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR227 plnění úlohy komunikační centrály pro výměnu informací mezi členskými státy EU § 9 zákona č. 62/2003 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]