PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpora kultury

Kód agendy: A450
Název agendy: Podpora kultury
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
203 2006 Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1586 Zřizování, rozdělování, slučování a rozhodování o splynutí nebo zrušení státních příspěvkových organizací 203/2006 3-1
CR1587 Změny zřizovacích listin státních příspěvkových organizací 203/2006 3-1
CR1588 Zpracování zřizovacích lisitn a jejich změn 203/2006 3-2
CR1589 Rozhodování o zániku státních příspěvkových organizací 203/2006 3-1 203/2006 4-1
CR1590 Poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely 203/2006 12
CR1591 Rozhodování o příslušnosti hospodařit s majetkem 203/2006 4-1
CR1592 Rozhodování o převzetí závazků rozdělené, sloučené a zrušené organizace, nebo rozhodování o převzetí závazku v případě jejich splynutí 203/2006 4-1
CR1593 Oznamovací povinnost vůči Ústřednímu věstníku ČR 203/2006 4-2
CR1594 Přijímání žádostí o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět 203/2006 7-1
CR1595 Předkládání dohody mezi státem a vypůjčitelem o poskytnutí náhrady ke schválení Ministerstvu financí 203/2006 6-1
CR1596 Výzva k vypůjčiteli k odstranění nedostatků žádosti 203/2006 7-2
CR1597 Posouzení žádosti vypůjčitele a její předložení Ministerstvu financí 203/2006 7-3
CR1598 Zamítnutí žádosti o poskytnutí náhrady 203/2006 7-3
CR1599 Přezkoumávání okolností ztráty, odcizení nebo zničení či poškození vypůjčeného předmětu a uznání těchto okolností za důvod k poskytnutí náhrady 203/2006 9-2
CR1600 Rozhodování o nároku o náhradě škody na vypůjčeném předmětu 203/2006 9-3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00023671 Ministerstvo kultury
00025429 Ministerstvo spravedlnosti[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]