PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výroba, šíření a archivování audiovizuálních děl

Kód agendy: A452
Název agendy: Výroba, šíření a archivování audiovizuálních děl
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
273 1993 Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1076 Evidence podnikatelů v oblasti audiovize 273/1993 1a
CR1077 Evidence českých audiovizuálních děl 273/1993 1a
CR1078 Evidence jiných než českých audiovizuálních děl 273/1993 1a
CR1079 Tvorba a správa zvláštního fondu vybraných audiovizuálních děl 273/1993 6-2
CR1080 Tvorba fondu českých audiovizuálních děl na základě nabídkové povinnosti výrobců českých audiovizuálních děl 273/1993 7
CR1081 Oznamovací povinnost o porušení nabídkové povinnosti vůči krajským úřadům 273/1993 7a
CR1082 Dohled nad dodržováním zákona 273/1993 9
CR1083 Ukládání pokut 273/1993 10-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]