PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Provozování rozhlasového a televizního vysílání

Kód agendy: A453
Název agendy: Provozování rozhlasového a televizního vysílání
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
231 2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů      
233 2001 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2327 Dohled Rady na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek rozhodnutí o udělení licence / rozhodnutí o registraci 231/2001 5 -a
CR2328 Udělovaní, změna a odnímání licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání Radou 231/2001 5 - b
CR2329 Vydávání, změna a rušení rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání Radou 231/2001 5 - c
CR2330 Pravidelné uveřejňování přehledu žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn 231/2001 5 - e
CR2331 Vedení evidence provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání 231/2001 5 - d
CR2332 Ukládání sankcí 231/2001 5 - f
CR2333 Monitorování obsahu televizního a reozhlasového vysílání 231/2001 5 - g
CR2334 Rozhodování o udělení licence k provozování riozhlasového a televizního vysílání 231/2001 18
CR2335 Editace fyzických osob v rámci udělení licence k provozování rioozhlasového a televizního vysílání 231/2001 18 - 4 písm. a)
CR2336 Oprávnění vyžadovat od Rady údaje potřebné pro účely plnění závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv 231/2001 6-5
CR2337 Zmocnění stanovit vyhláškou seznam událostí značného společenského významu 231/2001 33-3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
45251002 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]