PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa Státního fondu kultury České republiky

Kód agendy: A458
Název agendy: Správa Státního fondu kultury České republiky
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
239 1992 Zákon o Státním fondu kultury České republiky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR451 Poskytování dotací na kulutrní projekty 239/1992 8-2
CR452 Příprava podkladů pro jmenování členů Rady Fondu 239/1992 2-2
CR453 Návrh statutu Fondu 239/1992 2-5
CR454 Administrace nákladů spojených s činností Rady Fondu 239/1992 2-4
CR455 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů 239/1992 6-1
CR456 Vedení účetnictví 239/1992 6-4
CR457 Vyžádání údajů z evidencí MV nebo Policie ČR 239/1992 6a
CR458 Agenda odúmrtí 239/1992 7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45806985 Státní fond kultury České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]