PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Uzavírání manželství a určování otcovství

Kód agendy: A46
Název agendy: Uzavírání manželství a určování otcovství
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 b
301 2000 zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů      
94 1963 Zákon o rodině      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR228 Přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství a dohoda o užívání přijímení po uzavření manželství 94/1963 § 3 odst. 1, § 4 odst. 1,2,3, § 8 301/2000 § 41 odst. 1 písm. a)
CR229 Prominutí předložení dokladů k uzavření manželství 94/1963 § 6 odst. 3
CR230 Přijetí souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství 94/1963 § 52


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje, MHMP, magistráty Brna, Ostravy a Plzně
Obce
Obce s matričním úřadem
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
(žádná data)[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]