PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních

Kód agendy: A460
Název agendy: Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 11    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 12    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 13    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 9    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 10    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 4    
160 1992 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 8    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1084 KÚ - orgán oprávněný k registraci, ukládání pokut, vede registr NZZ zákon r. 160/1992 - §10-14
CR1086 KÚ - kontrolor celý zákon (kontroluje dodržování povinností vyplývající z tohoto zákona)
CR1087 MZ - vytváří vyhlášky na provoz a vybavení zdravotnických zařízení zákon r. 160/1992 - § 4/2a,b
CR1088 MZ + ÚZIS - orgán oprávněný k registraci (na základě žádosti provozovatele nestátního zařízení) zákon r. 160/1992 - § 8 - 10
CR1089 ÚZIS - schvalovatel (schvaluje vydání Rozhodnutí o registraci a jejím zrušení) zákon r. 160/1992 - § 8 - 10
CR1085 KÚ - rozhoduje o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdrav. péče zákon r. 160/1992 - §10/3b


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023833 ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]