PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aplikace zákona o dobrovolnické službě

Kód agendy: A47
Název agendy: Aplikace zákona o dobrovolnické službě
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
198 2002 Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR231 Udílení akreditace vysílajícím organizacím pro oblast dobrovolnické služby §6 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb.
CR232 Vedení seznamu vysílajících organizací, kterým byla akreditace udělena §6 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb.
CR233 Zrušení platnosti akreditace v případě neplnění povinností dle zákona §9 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb.
CR234 Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona §9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb.
CR235 Poskytování dotací vysílajícím organizacím, kterým byla udělena akreditace §11 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]