PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Udělení Rozhodnutí o vydání dovozního nebo vývozního povolení pro tkáně a orgány lidského původu

Kód agendy: A470
Název agendy: Udělení Rozhodnutí o vydání dovozního nebo vývozního povolení pro tkáně a orgány lidského původu
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
285 2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých předpisů (transplantační zákon) 26a 1  
296 2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u a o změně souvisejících zákonů 11 2 c
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2004/23/ES 2004 Směrnice EP a Rady 2004/23/ES o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk - článek 9
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1456 MZ - udělení dovozního a vývozního povolení Zpracování žádosti o udělení vývozního a dovozního povolení, příprava, udělení a evidence Rozhodnutí o vydání vývozního nebo dovozního povolení pro tkáně a orgány lidského původu, neudělení nebo odejmutí dovozního nebo vývozního povolení - zákon č. 296/2008 Sb. - §14


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]