PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod

Kód agendy: A471
Název agendy: Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
164 2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)      
370 2001 Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod      
423 2001 Vyhláška o zdrojích a lázních      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR461 referent 1 - výkon dozoru výkon dozoru nad dodržováním opatření a povinností stanovených podle lázeňského zákona a dále nad činností vodoprávního úřadu podle lázeňského zákona - 164/2001 35-2-a
CR462 referent 2- zabezpečování náležitostí zabezpečování náležitostí za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, přírodních léčebných lázní, lázeňských míst a stanovení ochranných pásem - 164/2001 35-2-b
CR463 referent 3 - vyfávání osvědčení Osvědčení o zdroji - 164/2001 - 5
CR464 referent 4 - povolení Povolení k využívání zdrojů - 164/2001 - 9
CR465 referent 5 - změny a zrušení Změny a zrušení povolení k využití zdroje - 164/2001 - 14
CR466 referent 6 - osvědčení Osvědčení o odborné způsobilosti - 164/2001- 19
CR467 referent 7 - certifikáty vydávání certifikátů pro přírodní minerální vody - 164/2001 35-2-c
CR468 referent 8 - vedení registrů vedení registrů přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci ostatních zdrojů minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst´- 164/2001 35-2-d
CR469 referent 9 - písemné podklady předkládání katastrálnímu úřadu grafických a písemných podkladů pro potřeby evidence ochranného pásma I. stupně a vnitřního území lázeňského místa - 164/2001 35-2-e


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]