PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda soudních exekutorů

Kód agendy: A479
Název agendy: Agenda soudních exekutorů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 52 4  
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1957 Editování údajů do ROS a RPP §52, odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen "ZoZR") §27, odst. 1 ZoZR nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 ZoZR
CR1932 Exekuční činnost Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "EŘ")
CR1933 Sepisování exekutorských zápisů o dohodě s přímou vykonatelností §78, písm. a) EŘ
CR1934 Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje a stavu věci §78, písm. b) EŘ
CR1935 Přijímání peněz, listin a movitých věcí do úschovy §75, odst. 1 EŘ
CR1936 Poskytování právní pomoci §74, odst. 1, písm. a) EŘ
CR1937 Provádění autorizované konverze §74, odst. 1, písm. b) EŘ
CR1938 Provádění jiné činnosti §74, odst. 1, písm. c) EŘ
CR1939 Vedení seznamu exekutorských koncipientů §19, odst. 2 EŘ
CR1940 Vedení seznamu exekutorských kandidátů §23, odst. 2 EŘ
CR1941 Vedení Centrální evidence exekucí §125 EŘ
CR1942 Výkon dohledu nad činností soudních exekutorů §7, odst. 5 EŘ
CR1943 Provádění exekutorských zkoušek a činnost zkušební komise §115, odst. 4 EŘ
CR1944 Ustanovení zástupce exekutora, rozhodnutí o výši jeho podílu §16, odst. 1 EŘ
CR1945 Činnost prezidia Komory §111 EŘ
CR1946 Činnost prezidenta Komory §112 EŘ
CR1947 Činnost kontrolní komise §113a EŘ
CR1948 Činnost revizní komise §113 EŘ
CR1949 Činnost sněmu soudních exekutorů §110 EŘ
CR1950 Podání kárné žaloby §117, odst. 2, písm. b) EŘ
CR1951 Projednávání kárných provinění exekutorských kandidátů a koncipientů a činnost kárné komise §117a EŘ
CR1952 Vydávání stavovských předpisů §8, odst. 1 EŘ
CR1953 Jmenování exekutora §10 EŘ
CR1954 Odvolání exekutora §15, odst. 2 EŘ §15, odst. 4 EŘ
CR1955 Pozastavení činnosti exekutora §15, odst. 3 EŘ
CR1956 Vedení seznamu exekutorů §109, odst. 2 EŘ


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské soudy
Okresní soudy
Soudní exekutoři
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
70940517 Exekutorská komora České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]