PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace)

Kód agendy: A48
Název agendy: Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace)
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006599
Název OVM: Úřad vlády České republiky

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
130 2002 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 35 2 h
397 2009 Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR236 Správa a provoz informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 130/2002 30 130/2002 31 130/2002 35-2-h


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]