PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda probační a mediační

Kód agendy: A480
Název agendy: Agenda probační a mediační
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
141 1961 Trestní řád 340b    
141 1961 Trestní řád 338    
141 1961 Trestní řád 337    
141 1961 Trestní řád 336    
141 1961 Trestní řád 73    
141 1961 Trestní řád 334c    
141 1961 Trestní řád 334b    
141 1961 Trestní řád 330a    
141 1961 Trestní řád 334e    
257 2000 Zákon o probační a mediační službě 4    
257 2000 Zákon o probační a mediační službě 5a    
40 2009 Trestní zákoník 84    
40 2009 Trestní zákoník 77    
40 2009 Trestní zákoník 51    
40 2009 Trestní zákoník 50    
40 2009 Trestní zákoník 49    
40 2009 Trestní zákoník 48    
40 2009 Trestní zákoník 89    
40 2009 Trestní zákoník 99    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1024 Probační a mediační činnost Zajištění výkonu dohledu v rámci podmíněného odsouzení k VTOS, upuštění od potrestání s dohledem, náhrady vazby dohledem, podmíněného propuštění s dohledem a ochranné léčby s dohledem. Zajištění výkonu trestu OPP, TDV a TZV. Zajištění výkonu příslušných výchovných a trestních opatření podle zákona 218/2003 Sb. Zajištění úkonů v přípravném řízení, tedy zejména předjednání trestu OPP, TDV, obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí a vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání, popřípadě podmínek pro další takové procesní postupy či tresty nespojené s odnětím svobody. V případě mladistvých pak dále zajištění zprávy a zjištění poměrů mladistvého i zajištění zprávy o osobních rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Střediska probační a mediační služby
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
70888060 Probační a mediační služba[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]