PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda Rejstříku trestů

Kód agendy: A483
Název agendy: Agenda Rejstříku trestů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
101 2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 5 3  
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 2    
499 2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 3 1 a
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2274 Vedení a správa evidencí Rejstříků trestů (ISRT) 269/1994 2-1
CR2275 Zpracování a předání údajů pro ISRT 269/1994 5 269/1994 8
CR2276 Zapisování údajů do ISRT 269/1994 3-1 269/1994 3-2 269/1994 7 269/1994 9a
CR2277 Změny nebo zrušení údajů v ISRT 269/1994 2-1 269/1994 16c
CR2278 Ověření žádosti fyzických osob 269/1994 11-2 11a-2
CR2279 Poskytování údajů z ISRT 269/1994 10 269/1994 11
CR2280 Zpracování údajů za účelem plnění úkolů 269/1994 6a-9
CR2281 Editace údajů za účelem předání členskému státu EU 269/1994 16d-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kontaktní místa veřejné správy
Matriční úřady
Soudy
Státní zastupitelství
Zastupitelské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00026085 Rejstřík trestů[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]