PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda notářů

Kód agendy: A484
Název agendy: Agenda notářů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 52 4  
111 2009 Zákon o základních registrech 27 1  
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2056 Vedení centrální evidence závětí §35a NŘ
CR2057 Vedení rejstříku zástav §35b NŘ
CR2058 Vedení centrální evidence manželských smluv §35c NŘ
CR2059 Činnost sněmu NK ČR §37 NŘ
CR2060 Činnost prezídia NK ČR §38 NŘ
CR2061 Činnost prezidenta NK ČR §39 NŘ
CR2062 Činnost revizní komise NK ČR §40 NŘ
CR2063 Výkon státního dohledu §45, odst. 1 NŘ
CR2064 Výkon dohledu nad činnostmi Komor a notářů §45, odst. 2 NŘ
CR2065 Výkon dohledu nad činnostmi notářů §45, odst. 3 NŘ
CR2066 Projednávání kárných provinění §49, odst. 1 NŘ §49, odst. 5 NŘ
CR2067 Podání kárné žaloby §49, odst. 4 NŘ
CR2068 Editování údajů v ROS a RPP §27, odst. 1 zákona o základních registrech (dále jen "ZoZR") §52, odst. 4 ZoZR Nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 ZoZR
CR2040 Sepisování notářských zápisů o právních úkonech §62 notářského řádu (dále jen "NŘ") §80a NŘ
CR2041 Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení §73 až §80 NŘ
CR2042 Přijímání listin do úschovy §81, odst. 1, písm. a) NŘ §82 NŘ
CR2043 Přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání §81, odst. 1, písm. b) NŘ §85 NŘ
CR2044 Vedení řízení o konkurzu na místo notáře §8, odst. 6 NŘ
CR2045 Jmenování notáře §8, odst. 1 NŘ
CR2046 Pozastavení výkonu notáře §10, odst. 1 NŘ §10, odst. 2 NŘ
CR2047 Odvolání notáře §11 NŘ
CR2048 Ustanovení zástupce, rozhodnutí o výši jeho podílu §14, odst. 1 NŘ §14, odst. 2 NŘ
CR2049 Ustanovení náhradníka notáře §14, odst. 3 NŘ
CR2050 Vedení seznamu notářských koncipientů, zápis do seznamu, výmazy ze seznamu §17, odst. 2 NŘ §18 NŘ §20 NŘ
CR2051 Vedení seznamu notářských kandidátů, zápis do seznamu, výmazy ze seznamu §21, odst. 2 NŘ §22 NŘ §25 NŘ
CR2052 Rozhodování kolegia Komory §31, odst. 3 NŘ
CR2053 Činnost prezídia Komory §32 NŘ
CR2054 Činnost prezidenta Komory §33 NŘ
CR2055 Činnost revizní komise Komory §34 NŘ


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské soudy
Notáři
Okresní soudy
Regionální notářské komory
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
48548456 Notářská komora České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]