PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa základního registru osob

Kód agendy: A485
Název agendy: Správa základního registru osob
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025593
Název OVM: Český statistický úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 28 1  
161 2011 Nařízení vlády č. 161/2011 o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení      
227 2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech      
89 1995 Zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1022 Provoz registru osob 111/2009 28 - 3 - a
CR1023 Poskytování údajů z registru osob 111/2009 28 - 3 - b
CR1021 Přidělování IČO a IČP 111/2009 28 - 2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025593 Český statistický úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]