PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Církve a náboženské společnosti

Kód agendy: A5
Název agendy: Církve a náboženské společnosti
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
232 2002 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)      
3 2002 Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR52 Registrace církve a náboženské společnosti 3/2002 13 3/2002 14
CR53 Registrace změn základního dokumentu církve a náboženské společnosti 3/2002 15
CR54 Zrušení registrace církve a náboženské společnosti 3/2002 22 3/2002 25 -2
CR55 Správa Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 3/2002 17 3/2002 18 232/2002 2 232/2002 7 232/2002 8
CR56 Poskytování údajů z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 232/2002 5 232/2002 6
CR57 Registrace svazu církví a náboženských společností 3/2002 13 3/2002 14
CR58 Registrace změn zakladatelské smlouvy svazu církví a náboženských společností, jeho názvu, sídla a stanov 3/2002 15
CR59 Zrušení registrace svazu církví a náboženských společností 3/2002 22 3/2002 25 -2
CR60 Správa Rejstříku svazů církví a náboženských společností 3/2002 17 3/2002 19 232/2002 4 232/2002 7 232/2002 8
CR61 Poskytování údajů z Rejstříku svazů církví a náboženských společností 232/2002 5 232/2002 6
CR62 Evidence evidované právnické osoby 3/2002 16 3/2002 16a
CR63 Evidence změn údajů o evidované právnické osobě 3/2002 15a-3
CR64 Zrušení evidence evidované právnické osoby 3/2002 26
CR65 Správa Rejstříku evidovaných právnických osob 3/2002 17 3/2002 20 232/2002 3 232/2002 7 232/2002 8
CR66 Poskytování údajů z Rejstříku evidovaných právnických osob 232/2002 5 232/2002 6
CR67 Přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv 3/2002 13 3/2002 14
CR68 Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv 3/2002 21
CR69 Vydávání vyhlášky k provedení zákona zákon o církvích a náboženských společnostech 3/2002 29


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]