PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami

Kód agendy: A50
Název agendy: Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami
Datum registrace agendy: 13.02.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
123 2006 Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků      
125 2006 Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů dle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů      
167 1998 Zákon o návykových látkách a změně některých dalších zákonů      
243 2009 Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
111/2005/ES 2004 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
1277/2005/ES 2005 Nařízení komise č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady č. 111/205, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění
225/2011/ES 2011 Nařízení Komise (EU) č. 225/2011 o změně nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
273/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog
297/2009/ES 2009 Nařízení Komise (ES) č. 297/2009 ze dne 8. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
null 1971 Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971
null 1961 Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961
null 1961 Jednotná Úmluva o omamných látkách z roku 1961
null 1988 Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR986 MZ - I OPL Zpracovává statistické výkazy pro orgány OSN a EU z došlých ročních hlášení na základě plnění Ohlašovacích povinnosti, Vydávání povolení k zacházení s návykovámi látkami, prekursory drog, dovozní/vývozní povolení , včetně povolení k dovozu/vývozu makoviny, Zákon č. 167/1998 §32
CR987 KÚ - kontrola nakládání s návykovými látkami, vedení správního řízení Zákon č. 167/1998 §40/5; § 34/1c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]