PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní pomoc po živelní či jiné pohromě

Kód agendy: A51
Název agendy: Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
12 2002 Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1325 Pořizování podkladů pro rozhodnutí o státní pomoci 12/2002 4-2,3
CR1326 Vypracování přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku, stanovisko k pomoci z vlastního rozpočtu a k opatřením v krizových plánech 12/2002 3-1,2,3 12/2002 4-1
CR1327 Koordinace činností při obnově území 12/2002 4-2-f
CR1328 Poskytování součinnosti obecními úřady OPOÚ krajskému úřadu na jeho žádost při evidenci státní pomoci po živelní či jiné pohromě 12/2002 2-10


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Obce s pověřeným obecním úřadem
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]