PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vedení seznamů a rejstříků podle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

Kód agendy: A53
Název agendy: Vedení seznamů a rejstříků podle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů      
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR251 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 137/2006 125
CR252 Zápis do SKD 137/2006 129
CR253 Změny v SKD, vyškrtnutí z SKD 137/2006 130 137/2006 131
CR254 Vedení seznamu schválených systémů certifikovaných dodavatelů 137/2006 135-5
CR255 Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů 137/2006 137-1,2
CR256 Zajištění vedení rejstříku koncesních smluv 139/2006 32-1,5
CR257 Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 137/2006 144-1,2,3
CR258 Vedení rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv 139/2006 31a-1,2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]