PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Inspekce práce

Kód agendy: A532
Název agendy: Inspekce práce
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00551023
Název OVM: Ministerstvo práce a sociálních věcí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
201 2010 Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu      
251 2005 Zákon o inspekci práce      
262 2006 Zákoník práce      
309 2006 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci      
59 2006 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR841 Inspekce práce Evidence inspekce práce, pracovních úrazů, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence závažných havárií


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
75046962 Státní úřad inspekce práce[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]