PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Diplomatické a služební pasy ČR

Kód agendy: A533
Název agendy: Diplomatické a služební pasy ČR
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 45769851
Název OVM: Ministerstvo zahraničních věcí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
329 1999 Zákon o cestovních dokladech      
495 2006 Vyhláška č. 495/2006 S., ve znění vyhlášky č. 172/2008 Sb.      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1171 Pořizování žádosti o vydání diplomatického pasu (DP)a služebního pasu (SP) se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji §18-21 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1172 Změna a doplnění údajů v DP a SP §10 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1173 Zaevidování vydání DP a SP se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji §29a zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1174 Zaevidování odepření vydání DP a SP §29a odst. 2 písm. e, bod 3, zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1175 Zaevidování převzetí DP a SP §29a odst. 2 písm. b, bod 6, zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1176 Správa AIS EDSP §29a odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1177 Zpracování údajů AIS EDSP §30 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1178 Poskytování údajů z AIS EDSP §30 odst. 6 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1179 Pořizování biometrických údajů §21a, odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1180 Kontrola funkčnosti nosiče dat §21b a §22 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1181 Kontrola osobních údajů DP a SP s biometrickými údaji §22 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1182 Zadržení DP a SP §32 odst. 4 zákona, §33 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1183 Zaevidování ztráty nebo odcizení DP a SP §29a odst. 2 písm. d a §32 odst. 2 a 3 zákona č. 329/1999 Sb.,
CR1184 Zaevidování rozhodnutí o skončení platnosti DP a SP §29a odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb.,


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Zastupitelské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]