PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě

Kód agendy: A54
Název agendy: Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě
Datum registrace agendy: 01.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
360 1992 Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR259 Udělování, odejmutí a pozastavení autorizace 360/1992 7-1,2,3 360/1992 10-2,3 3601992 11-1,2
CR260 Vedení seznamu autorizovaných osob 360/1992 9-1 3601992 11-3
CR261 Vedení seznamu registrovaných osob 360/1992 30l
CR262 Jmenování a odvolávání autorizační rady 360/1992 29-3,4
CR263 Schvalování autorizačních řádů ČKA a ČKAIT 360/1992 33
CR264 Vyhlášení a aktualizace seznamu uznávaných dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států na území EU 360/1992 30b-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45769371 Česká komora architektů
45770743 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]