PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945

Kód agendy: A546
Název agendy: Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
255 1946 Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození 8    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1458 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 255/1946 8-2 Toto osvědčení obsahující údaje o osobě, způsobu její účasti na národním boji za osvobození a právech, k jichž uplatnění je oprávněna, vydá v jediném vyhotovení oprávněné osobě na její žádost ministerstvo národní obrany; u účastníků zahraničního boje za osvobození stane se tak, je-li třeba, v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, a u účastníků domácího boje za osvobození v dohodě s ministerstvem vnitra.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]