PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Kód agendy: A550
Název agendy: Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
145 2004 Nařízení vlády č. 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR843 Poskytování příspěvku k odškodnění určité skupiny osob perzekuovaných komunistickým režimem 145/2004 1 Osobám, kterým pracovní nebo služební poměr skončil z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody a které jsou poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu a současně držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem obrany podle zvláštního právního předpisu, se poskytuje z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany příspěvek v rozsahu a k účelům,k nimž jsou jinak podle zvláštního právního předpisu poskytována plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstva obrany osobám,které při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovaly u organizační složky státu – Ministerstvo obrany.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]