PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Provádění důchodového pojištění vojáků z povolání

Kód agendy: A553
Název agendy: Provádění důchodového pojištění vojáků z povolání
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
155 1995 Zákon o důchodovém pojištění      
582 1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR507 Kompletní výkon agendy důchodového pojištění vojáků z povolání Jedná se o dělenou agendu, za kterou obecně odpovídá MPSV a vykonává ČSSZ, působnost Ministerstva obrany ČR je daná ustanoveními § 9 zákona č. 582/1991 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]