PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Poskytování dávek sociální péče poživatelům důchodu od MO

Kód agendy: A555
Název agendy: Poskytování dávek sociální péče poživatelům důchodu od MO
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
100 1988 Zákon o sociálním zabezpečení 142    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
182 1991 Vyhláška MPSV č. 182/1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR509 Poskytování peněžitých dávek sociální péče Ministerstvo obrany poskytuje občanům, kteří od něj pobírají důchod, a jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou důchodově pojištěni, peněžité dávky sociální péče


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]