PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže

Kód agendy: A556
Název agendy: Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 65349423
Název OVM: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
143 2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 20 - 21h    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1316 Dohled nad hospodářskou soutěží, povolování spojení soutěžitělů 143/2001 20
CR1317 Vedení řízení s komunitárním prvkem 143/2001 20a
CR1318 Provádění šetření na místě v rámci správních řízení 143/2001 21f
CR1319 Šetření na jiném místě než v obchodních prostorách 143/2001 21g
CR1320 Vedení správních řízení ve věcech kartelových dohod 143/2001 7
CR1321 Řízení ve věcech zneužití dominantního postavení 143/2001 11
CR1322 Řízení o povolení spojení 143/2001 16
CR1323 Zjednodušené řízení o povolení spojení soutěžitelů 143/2001 16a
CR1324 Řízení o zrušení povolení spojení soutěžitelů 143/2001 19


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]