PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o hnojivech

Kód agendy: A588
Název agendy: Zákon o hnojivech
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
156 1998 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2818 Ohlášení hnojiv a pomocných látek 156/1998 § 3a
CR2819 Registrace hnojiv, rozhodnutí o registraci, registr hnojiv a zveřejnění registrace 156/1998 § 4, § 5, §6
CR2820 Evidence používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů 156/1998 § 9
CR2821 Údaje o agrochemickém zkoušení půd 156/1998 § 10
CR2822 Kontroly subjektů- odborný dozor 156/1998 § 12


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]