PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Plemenářský zákon

Kód agendy: A562
Název agendy: Plemenářský zákon
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
154 2000 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2796 Oprávněná osoba - udělení souhlasu 154/2000 3 – 1
CR2797 Oprávněná osoba - aktualizace údajů 154/2000 3-3
CR2798 Oprávněná osoba - zrušení souhlasu 154/2000 3-3 154/2000 3-4
CR2799 Uznané chovatelské sdružení - udělení uznání 154/2000 5-1
CR2800 Uznané chovatelské sdružení - aktualizace údajů 154/2000 5-6
CR2801 Uznané chovatelské sdružení - zrušení uznání 154/2000 5-8 154/2000 5-9
CR2802 Chovatelský podnik prasat - udělení uznání 154/2000 6-1
CR2803 Chovatelský podnik prasat - aktualizace údajů 154/2000 6-5
CR2804 Chovatelský podnik prasat - zrušení uznání 154/2000 6-6 154/2000 6-7
CR2805 Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 154/2000 14
CR2806 Udělení souhlasu k přemísťování včel, plemenných ryb a jejich plemenného materiálu z jiných členských zemí EU do ČR 154/2000 21-9
CR2807 Rozdělení či rušení evidovaného hospodářství 154/2000 23-3
CR2808 Evidování a aktualizace údajů o hospodářstvích, chovatelích a chovaných zvířatech 154/2000 23b-3
CR2809 Pověřená osoba 154/2000 23c-1
CR2810 Koordinace kontrolní činnosti a zpracování roční zprávy 154/2000 24-8
CR2811 Dozorová činnost ČPI 154/2000 24
CR2812 Dozorová činnost SVS ČR 154/2000 24
CR2813 Zvláštní opatření 154/2000 25
CR2814 Přestupky a správní delikty 154/2000 26 154/2000 27 154/2000 28
CR2815 Poskytování pomoci příslušným orgánům jiných členských států a Komisi 154/2000 29b až 29e
CR2816 Odborná způsobilost 154/2000 30
CR2817 Ohlašovací povinnost 154/2000 32


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020478 Ministerstvo zemědělství
00639613 Česká plemenářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]