PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana životního prostředí Antarktidy

Kód agendy: A563
Název agendy: Ochrana životního prostředí Antarktidy
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
276 2003 Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů      
76 1962 Vyhláška č. 76/1962 Sb. ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednaný v Madridu dne 4. října 1991
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2663 Vydávání potvrzení o ohlášení činností v Antarktidě 276/2003 7-6,7
CR2664 Vydávání povolení na činnosti uvedené v §8 odst.1 a odst. 2 267/2003 8-3, 10-1
CR2665 Změna nebo zrušení pravomocného povolení, vydávání zákazu činnosti 267/2003 11-1,2
CR2666 Informování MZ o ohlášeních a povoleních 267/2003 12
CR2667 Provádění zjišťovacího řízení o možném vlivu činnosti 267/2003 14-3
CR2668 Vydávání a zveřejňování písemných závěrů zjišťovacích řízení 267/2003 14-5
CR2669 Vydávání stanoviska k počátečnímu hodnocení vlivů 267/2003 15-5
CR2670 Stanovení rozsahu a obsahu dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivu na životní prostředí Antarktidy 267/2003 16-1
CR2671 Zveřejnění dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivu 267/2003 16-3
CR2672 Odeslání dokumentace Výboru pro ochranu životního prostředí Antarktidy 267/2003 16-4
CR2673 Zajištění zpracování posudku o vlivech činnosti na životní prostředí a jeho rozeslání dotčeným správním úřadům 267/2003 16-6,9
CR2674 Vydání stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivu 267/2003 16-10
CR2675 Výkon státní správy Ministerstvem životního prostředí 276/2003 24
CR2676 Výkon státní správy Ministerstvem zahraničních věcí 267/2003 25
CR2677 Kontrola a sankce 276/2003 26, 27
CR2678 Řízení o odebrání věci získané v rozporu se zákonem 276/2003 28


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]