PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana práv k odrůdám

Kód agendy: A564
Název agendy: Ochrana práv k odrůdám
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
408 2000 Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2833 Zápis žádosti 408/2000 11
CR2834 Uveřejnění ve Věstníku 408/2000 13 - 1
CR2835 Vypořádání námitek 408/2000 13 - 5
CR2836 Přezkoumání 408/2000 14
CR2837 Změna žadatele 408/2000 15
CR2838 Šlechtitelské osvědčení 408/2000 16
CR2839 Kontrola udržování odrůdy 408/2000 18
CR2840 Poskytnutí informace 408/2000 19a - 8
CR2841 Seznam zpracovatelů 408/2000 19b - 2
CR2842 Zveřejnění seznamu zpracovatelů 408/2000 19b - 3
CR2843 Udělení nucené licence 408/2000 21
CR2844 Projednávání správních deliktů a výběr pokut 408/2000 22a
CR2845 Výběr udržovacích poplatků 408/2000 23a, 23f až 23i
CR2846 Převod ochranných práv 408/2000 24
CR2847 Zánik a zrušení ochranných práv 408/2000 25
CR2848 Zveřejňování změn 408/2000 26
CR2849 Rozhodování o udělení ochranných práv 408/2000 28


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
65349563 Státní rostlinolékařská správa[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]