PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyvlastnění

Kód agendy: A567
Název agendy: Vyvlastnění
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
184 2006 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1329 Rozhodování o určení vyvlastňovacího úřadu, který provede vyvlastňovací řízení na území více vyvlastňovacích úřadů 184/2006 16-2
CR1330 Pověření jiného vyvlastňovacího úřadu ve správním obvodu kraje provedením vyvlastňovacího řízení 184/2006 16-3
CR1331 Pověření jiného vyvlastňovacího úřadu než Magistrátu hlavního města Prahy provedením vyvlastňovacího řízení 184/2006 16-4
CR1332 Pověření jiného odvolacího správního orgánu provedením odvolacího řízení 184/2006 16-5
CR1333 Vedení vyvlastňovacího řízení včetně stanovení náhrady za vyvlastnění 184/2006 18 až 25 184/2006 15-1
CR1334 Zrušení vyvlastnění 184/2006 26-1 184/2006 15-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Statutární města
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00064581 Hlavní město Praha
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]