PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících

Kód agendy: A572
Název agendy: Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
194 2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1370/2007/ES 2007 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR510 Zajištění dopravní obslužnosti 194/2010 3 194/2010 4 194/2010 8-1
CR511 Dopravní plánování 194/2010 5 194/2010 35-4
CR512 Zřízení organizátora integrovaných služeb ve veřejné dopravě 194/2010 6-2
CR513 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 194/2010 9-1 194/2010 10-2 194/2010 10-3 194/2010 11 194/2010 13-1 194/2010 14 194/2010 15 194/2010 16 194/2010 19-1 194/2010 19-2 194/2010 19-5 194/2010 20-1 194/2010 20-4 194/2010 20-5 194/2010 22-1-a 194/2010 22-1-b 194/2010 35-2 194/2010 35-3 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 3 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 4 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 5 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 7-2 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 7-3 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 7-4
CR514 Uložení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících rozhodnutím 194/2010 22-1-c 194/2010 22-2 194/2010 22-3 nařízení EU č. 1370/2007 čl. 5-5
CR515 Poskytování kompenzací 194/2010 23-1
CR516 Uchování dokumentace nabídkového řízení 194/2010 17
CR517 Předání přehledu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících Ministerstvu financí 194/2010 9-2
CR518 Poskytnutí stanoviska o přípustnosti finančního modelu 194/2010 23-3
CR519 Posouzení ekonomického zajištění dopravní obslužnosti 194/2010 24-1
CR520 Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo provedení rozpočtového opatření na zajištění dopravní obslužnosti 194/2010 24-2
CR521 Zveřejnění souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby nařízení EU č. 1370/2007 čl. 7-1
CR522 Sdělení informací Komisi EU nařízení EU č. 1370/2007 čl. 6-2
CR523 Dohled nad dodržováním postupu při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 194/2010 25 194/2010 30 194/2010 31 194/2010 34-4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
60162694 Ministerstvo obrany
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]