PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Námořní plavba

Kód agendy: A579
Název agendy: Námořní plavba
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
149 2001 Vyhláška č. 149/2001 Sb., o rekreačních plavidlech      
25 2001 Vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi      
271 2000 Vyhláška č. 271/2000 Sb., o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí      
272 2000 Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověření pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě      
277 2000 Vyhláška č. 277/2000 Sb., o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky ČR a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě      
278 2000 Vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel      
315 2000 Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty      
378 2000 Vyhláška č. 378/2000 Sb., o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi      
450 2000 Vyhláška č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě      
61 2000 Zákon o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR524 výběr poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR 61/2000 4
CR525 vedení námořního rejstříku 61/2000 7 61/2000 8 61/2000 9 61/2000 10 61/2000 11 61/2000 12 61/2000 13 61/2000 14 61/2000 15 61/2000 16 61/2000 17 61/2000 18 61/2000 19 61/2000 20
CR526 pověřování subjektů ověřováním technické způsobilosti lodě 61/2000 12
CR527 pověřování subjektů ověřováním technické způsobilosti námořní jachty 61/2000 13
CR528 schvalovaní listinných dokladů plavidla 61/2000 25-2
CR529 archivace listinných dokladů plavidla 61/2000 25-4
CR530 přezkoušení velitele lodě ze znalosti českého jazyka 61/2000 28-4
CR531 povolení obsazením pozice velitele plavidla jiné státní přislušnosti 61/2000 28-5
CR532 stanovení nejmenšího počtu členů posádky lodě a jejího složení 61/2000 29-2
CR533 stanovení nejmenšího počtu a složení členů mužstva námořní jachty z hlediska bezpečného provozování námořní jachty 61/2000 30-1
CR534 stanovení největšího počtu osob námořní jachty 61/2000 30-2
CR535 zápis bezpečného obsazení námořní jachty posádkou a největšího počtu osob do námořního rejstříku 61/2000 30-3
CR536 složení kapitánského slibu kapitánem a prvním palubním důstojníkem před Úřadem 61/2000 32-3
CR537 zjišťování příčin námořních nehod a činění opatření k jejich předcházení 61/2000 37-2
CR538 vydávání průkazu způsobilosti osvědčující zdravotní, odbornou způsobilost a kvalifikační atestaci k výkonu funkce na lodi 61/2000 43 61/2000 45 61/2000 46
CR539 přezkošení odborné způsobilosti ze znalostí právního řádu v oblasti námořní plavby včetně ustanovení z tretního, občanského, obchodního práva a práva mezinárodního a z anglického jazyka k výkonu ve velitelské funkci 61/2000 44
CR540 uznávání průkazu způsobilosti k výkonu funkce na lodi 61/2000 47
CR541 vydávání průkazu způsobilosti velitele námořní jachty 61/2000 49
CR542 zadržení průkazu způsobilosti 61/2000 50
CR543 vydávání námořnické knížky 61/2000 54 61/2000 55
CR544 pověřování subjektů ověřováním technické způsobilosti rekreační jachty 61/2000 56
CR545 omezení nebo zakázání námořní plavby 61/2000 58 2
CR546 výkon státního dozoru 61/2000 75 61/2000 76 61/2000 77
CR547 projednávání správních deliktů 61/2000 78 61/2000 79 61/2000 79a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]